Praktisk info

Praktisk:

-Påmelding elektronisk på EQ-timing (link). Åpner 1. mars.

-Priser:

BBNR Nedstrandrittet kr 370. Etter 20. mai kr 470

Folkerunda: kr 150. Etter 20. mai kr 200.

Ungdomsritt kr 100.

Barneritt gratis – kr 50 for T-skjorte

-Det er ikke seeding. Ved påmelding velges pulje en ønsker å starte i (pulje 1 for

de som vil være raskest osv)

-Barnerittet starter kl 11.

-Første pulje BBNR starter kl 12

-Deltagere blir tilbudt et varmt måltid i rittkafeen etter målgang servert av vår

rittkokk Ørjan Bjørnsen fra Idsøe.

-Det blir drikke og matstasjoner langs løypa.

-Løypa merkes godt med utplasserte løypevakter.

-Bike Brothers har servicepunkt i målområdet og i løypa

-Det er tilgang til toalett og garderober i Bygdahuset ved Start og målområde.

-Forfriskninger og varmmat m.m. blir solgt ved Bygdahuset.

-Parkering i Hinderåvåg (følg anvisning fra parkeringsvakter).

-På vei skal deltagere følge ordinære trafikkregler, og på sti vise sportslig

hensyn.

Se rittreglement:

RITTREGLEMENT