Haugaland Kraft Terrengsykkel cup

Haugaland Kraft Terrengsykkel cup

I år lanseres Haugaland Kraft Terrengsykkel cup ungdom som er et samarbeid

mellom haugalandsrittene: Boknasprinten, Hårfagrerittet, Bike Brothers

Nedstrandrittet og Steinsvikrittet.

Hva:

Terrengcup for ungdom.

Her gjelder det å ha høyest poengsum etter siste ritt.

Påmelding gjør man til hvert enkelt ritt.

 

Klasser:

M/K 13 – 14

M/K 15 – 16

 

Ritt:

Ritt som inngår i cupen

Boknasprinten – 17. April

Hårfagrerittet – 3.Juni

BikeBrother Nedstrandsrittet – 18.Juni

Steinsvikrittet – 26. August

Poeng:

Poeng fordeles slik

1. plass i hvert ritt: 100 poeng

2. plass i hvert ritt: 80 poeng

3. plass i hvert ritt: 60 poeng

For fullført ritt: 40 poeng

Poengoversikt legges ut på hvert enkelt ritt sine nettsider etter endt ritt.

NB: Premiering etter hvert enkelt ritt vil foregå som normalt, og i henhold til

NCF-reglement.