Søndag 18. juni 2017 har vi har gleden av å invitere til Bike Brothers Nedstrandrittet. Mange vet nå hva vi mener når vi betegner rittet som Vilt, Vakkert og Vågalt.

Bike Brothers NedstrandRitttet 2017 tilbyr:

BBNR NedstrandRittet( 38,5 km)

BBNR Folkerunda (26 km)

BBNR Ungdom (16km)

BBNR Barn (ca500 m og 1,5 km)

Bike Brohers NedstrandRittet har en løypetrasé på utfordrende 38,5km. Løypa ligger i et vakkert område preget av fjord og fjell med aktivt skog- og jordbruk og pulserende bygdemiljø.

Røffe skogsveier er knyttet sammen med myke stier. Løypa har flotte parseller gjennom skog, kulturbeite og innbydende gårdsveier. Bike Brothers NedstrandRittet skiller seg ut fra andre sykkelritt ved å tilby mye mer terreng og natur.

Bike Brothers NedstrandRittet arrangeres av Nedstrand idrettslag i samarbeid med Bike Brothers.

Rittet har Hinderåvåg med Bygdahuset og Nedstrand stadion som senter for start og målgang. Løypetraséen passerer i tillegg start og målområdet to ganger uten å bruke samme trasé. Dette gjør rittet konsentrert og skaper god kontakt mellom deltagere og publikum.

Rittrasé

Med senter i Hinderåvåg blir traseen for BBNR Nedstrandrittet som et trekløver:

Første blad inn i Tveitskogen. Forbi Tveit videregående skole og inn i skogen går løypa på delvis utvasket grusvei og skogsvei, over kulturbeite, opp steintrappa og på utfordrende stier og gardsvei ned til start og målområdet.

Andre blad går rundt Lysevatnet. Halvveis opp Stølabakken på grus, forbi Li og inn til Øvre Amdal på grov gardsvei og gjennom sti og skog. Grusvei opp til Helgeland.

Noe asfalt blir det etter det, men med lekne avstikkere på sti og mark for så å komme ned til start og målområdet.

Tredje blad går retning Musland. På riksveien til Skorpevatnet, gjennom beite og over Muslandsgårdene på vill skogsvei. Gamleveien til Muslandsvåg, over Tendeland på gardsvei, sti og beite.

Over elva ved Heien og opp krampebakken, så på sti, beite, gardsveier og mark tilbake til Hinderåvåg og i mål.

BBNR Folkerunda 26 km følger første og andre blad i Tveitskogen og rundt Lysevatnet men dertraseen går utenom de tyngste bakkene i Tveitskogen og avstikkerene med terrengpartier langs veien fra Helgeland.

BBNR Ungdom 16 km følger andre bland og går rundt Lysevatnet.

 

Nedstrand er en vakker bygd med folk med stort engasjement og der idrettslaget samler bredden. Området er preget av fjorder, fjell og frodig skoger med aktive gardsbruk og åpne kulturlandskap.

Nedstrand er sentralt plassert i Ryfylkebassenget med hurtigbåtforbindelse til Stavanger og ca 30 minutter med bil fra kommunesenteret Aksdal. Nedstrand er populært ferie- og fritidsområde i regionen og får en betydelig høyere

befolkning i sommerhalvåret. Men Nedstrand er også en kjent bygd for alle som opp gjennom årene har gått på Tveit videregående skole.

I Tveitskogen i Hinderåvåg ligger klatreparken «Høyt og lavt» med klatreløyper for ung og voksen. En del av traséen til Bike Brothers NedstrandRittet går gjennom parken.

Mange har oppdaget at store deler av den vakre og ville nedstrandsnaturen vågalt kan sykles. Vi vi ønsker med dette rittet å dele en leken sykkelglede med andre som lar seg utfordre.

En naturlig samarbeidspartner er Bike Brothers som med sin virksomhet ønsker å få flere på hjul i naturen og i tillegg har «røtter» i området